ECD = European cleaning document

Voka charter Duurzaam ondernemen

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer : Erkenning voor het uitvoeren van de periodieke beproevingen en inspecties van IBC’s volgens bijlage 2 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009